Zgoda Rodzica

Hikari Festiwal Kultury Azjatyckiej

Jeśli masz mniej niż 18 lat, do akredytacji potrzebujesz niniejszego dokumentu:

Zgoda rodzica – format DOC

Złóż go, okaż na akredytacji, a potem trzymaj ze sobą, np. w portfelu.